แจ้งข่าวครับ รุ่น Olympic 1964 ทำใหม่ในซีรีย์ Sporty Presage ผลิตเพียง 1964 เรือน

SPB127J
SPB129J
SPB131J

SPB127J
SPB129J
SPB131J

เปิดตัวเดือนกุมภา วางขายจริง มีนาคมครับ

( เมืองไทยอาจจะมีนาคมปลายๆครับ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.